Tavastby vattenandelslag

Frågor gällande vatten/Vedensaantia koskevat asiat 044 7910 227

Frågor gällande avlopp/Jätevesijärjestelmää koskevat ongelmat 044 3288 500 (Novak Oy jour/päivystys 24 h)