Medlemsavgift

År 2016

  • Vuxna medlemmar: 5 €
  • Medlemmar under 15 år: –
  • Ständig  medlem: 150 €

 

Medlemsavgiften betalas till föreningens konto

IBAN FI04 2472 1800 121017

Mottagare: Hommansby folkskoledistrikts ungdomsförening r.f.

Referensnummer: 16049