Hyrorna för Bygdegården

Lokalbokningar tas emot på föreningens nummer 0447624040

 Hyror för Bygdegården 2016

Hela lokalen, för kalas o.dyl. för medlemmar           180,-

Hela lokalen, för icke medlemmar                             250,-

Enbart serveringsrummet                                          100,-

Städning vid behov, debiteras enligt timtaxa, 35 €/timme

 

Hyror och användning av vita borddukar och löpare

Hommansby uf sköter alltid om tvättning av dukarna

För användning av fri mängd vita dukar och löpare (2-3 vita dukar går på 1 kg)   8,-/kg

För mindre mängd vita dukar  4,-/st

löpare       2,-/st

 

För ortens föreningar och klubbar enligt överenskommelse.