Hommansby ungdomsförening

Styrelsen 2016:

Ordförande: Jonas Lindholm

Viceordförande: Mårten Bäckman

Sekreterare: Tio Bäckblom

Styrelsemedlemmar: Frieda Ramstedt, Robin Bäckman, Lilly Korpiola och George Lupu.

Kassör utanför styrelsen/suppleant: Ewa-Maria Wiik

 

Tag gärna kontakt med någon styrelsemedlem om det är något ni funderar över angående ungdomsföreningen eller Bygdegården!

Du kan skicka e-post åt oss på uf.bygdegarden@gmail.com eller ta kontakt per tel. 044 7624040 (lokalbokningar och förfrågningar)