Hommansby Marthaförening

Ljusstöpning inför julen

Ljusstöpning inför julen

Hommansby Marthaförening r.f. grundades år 1914. Medlemsantalet var år 1948 89 varav 2 manliga. Nuvarande medlemsantal 28.

Föreningen har möten första måndagen i månaden med olika föreläsningar, matdemonstrationer, hälsovård, reseskildringar, sommarutfärder och julfest.

Vi besöker ”Hemgården” i Pernå och Servicehuset i Liljendal. Programmet består av sång och musik, samt kaffe med tårta. Föreningen ger bidrag åt ortens beväringar, skolan och daghemmen i Pernå och Liljendal, ungdomsföreningen, 4H.

År 2003 startade föreningen en M-klubb med Martina Granström som ledare. Deras program består av t.ex. bakning, vävning och olika handarbeten m.m.

Ordföranden Else-May Stenback
Sekreterare Regina Wiik