Liderprojektet

Den nya terrassen

Den nya terrassen

Fyra Byars Liderprojekt är ett POMO+-finansierat projekt som genomförs under åren 2005-2006. Projektet är en uppföljning på det arbete som utfördes på daghemsgården. Tanken är att renovera det gamla uthuset på skolgården så att det i framtiden kan nyttjas av ortens föreningar, skolan och även den enskilda bybon.

Lidret är nu färdigt och styrelsen TAKCAR alla som bidragit med sin talkoinsats. Totalt använde vi nästan fyrahundra timmar på det här projektet. Totalkostnaderna för projektet blev över 20.000 euro. 

Hyresavtalet för lidret gick ut sommaren 2013. Lidret är sedan dess i privat ägo.