Hommansby skola

Hommansby skola 2004

Hommansby skola 2004

Hommansby skolas verksamhet har upphört från hösten 2008. Eleverna har flyttats till Haddom skola.             skolfotogam2 skolfotogam1