Bygdegårdenin vuokraus

 

Tilavaraukset: 044 7624040

 

Hyrorna för Bygdegården

 

Hela lokalen, för kalas o.dyl. för medlemmar       180,-

Hela lokalen, för icke medlemmar                         250,-

Enbart serveringsrummet                                      100,-

Städning vid behov, debiteras enligt timtaxa

 

Hyror och användning av vita borddukar och löpare


Hommansby uf sköter alltid om tvättning av dukarna

För användning av fri mängd vita dukar och löpare (2-3 vita dukar går på 1 kg)   8,-/kg

För mindre mängd vita dukar  4,-/st

löpare       2,-/st

För ortens föreningar och klubbar enligt överenskommelse.