Besök till Riksdagen 14.2.2018

 Riksdagsledamot Mikaela Nylander förvisar riksdagshusets nybygge.

       

        

 NOAKs ordförande Annika Holmberg tackar Mikaela Nylander för ett givande besök.