Årets By – fest

Utnämningen till Årets By i Östra Nyland 2004 firades med en programfest för byborna 6.3.2005. Programmet framfördes av byarnas egna förmågor och avslutades med kaffe och kaka. På plats fanns även landskapsdirektör Jaakko Mikkola och intressebevakningschef Per-Stefan Nyholm från Östra Nylands förbund, som delade ut priset, dvs lanskapsvimpeln, som nu vajar i  skolans flaggstång, och ett diplom, som hänger på väggen i serveringsrummet i Bygdegården.