Styrelsen omvald på årsmötet

Årsmötet omvalde styrelsen med små ändringar. Som ordförande fortsätter Annika Holmberg, viceordförande Bodil Bäckman, kassör Carita Bäckman och sekreterare Viola Malmberg. Styrelsemedlemmarna Peter Larsén, Kristina Lindfors och Rita Törnqvist fortsätter också. Tidigare styrelsemedlemmen Lasse Frondén och suppleant Ann-Catrin Lindholm byter platser. Som andra suppleant fortsätter Andreas Wiik.

Medlemsavgiften för 2019 är 5 euro/person.