Hjärtstartare (defibrillator) på Bygdegården

Apparaten instruerar användaren steg för steg och ingen skolning behövs.

Defibrillatorn har anskaffats av Fyra Byar NOAK med ekonomiskt bidrag av Hommansby FBK, idrottsföreningen Bygdegårdens Hopp och jaktföreningen HAST.