Enkät för verksamhetsönskemål

Svara på vår enkät och returnera den i postlådan som finns bredvid Bygdegårdens anslagstavla. Enkäten delas ut till alla hushåll. Om flera medlemmar av hushållet önskar fylla i en egen blankett är det bara att kontakta sekreteraren.

Returnera blanketten senast 10.5. Bland alla som deltar med namn lottas ut en ny NOAK-mugg.