Fyra Byar NOAK är en byaförening som verkar i byarna ANdersby och HOmmansby, TAvastby och SKinnarby. Idag är föreningens hemort Lovisa.

NOAK har valts till Årets By i Östra Nyland 2004.
Fyra Byar NOAK r.f. har beviljats kvalitetscertifikatet Kompassen med följande motivering:
De fyra byarna Andersby, Hommansby, Tavastby och Skinnarby i kommunerna Liljendal och Pernå har visat att samarbete på lokal nivå fungerar mellan byar och över kommungränser. Det är progressivt att de samarbetar med varandra och förenar sina krafter.
Verksamheten i byarna har varit fokuserad på konkreta verksamhetsformer som gett goda resultat i form av ökad livskraft i byarna. Det är positivt att föreningen har gjort en byaplan som dessutom sträcker sig fram till år 2013. Föreningen har de formella handlingarna i skick och aktiviteterna visar att föreningen har en verksamhet som är framtidsorienterad. Juryn anser att föreningen mycket väl uppfyller de kriterier som finns för erhållandet av kvalitetscertifikatet Kompassen.
 (24.1.2005)

 

Styrelsen vid 10-års jubileet i november 2012. I bakre raden Peter Larsén, Lasse Frondén och Bodil Bäckman, Siv Lund (suppleant) och Andreas Wiik (viceordförande) I främre raden: Viola Malmberg (sekreterare), Kristina Lindfors, Annika Holmberg (ordförande) och Carita Bäckman (kassör)

Styrelsen vid 10-års jubileet i november 2012.
I bakre raden Peter Larsén, Lasse Frondén och Bodil Bäckman, Siv Lund (suppleant) och Andreas Wiik (viceordförande)
I främre raden: Viola Malmberg (sekreterare), Kristina Lindfors, Annika Holmberg (ordförande) och Carita Bäckman (kassör)

.

Aktuellt