Verksamhetsberättelsen 2016

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

och BOKSLUT 2016

        

Allmänt

Under året ordnades i enlighet med föreningens målsättning bland annat tre teaterresor, danstillställning och ett föredrag om vedeldning. I samarbete med ortens övriga föreningar ordnades traditionellt vägstädningsdag och vid Spritstigen invigdes en ny motionslåda i samband med en vandring i idrottsföreningens regi. Och infoskylten hittade äntligen sin rätta plats och för att trygga säkerheten i byarna uppdateras säkerhetsplanen årligen.

Årsmötet, som hölls 31.3.2016 på Bygdegården, återvalde Annika Holmberg som styrelseordförande.

Styrelsen 2016

Styrelsen sammankom till 6 möten under året och behandlade 57 ärenden.

Styrelsens sammansättning 2016:

Ordförande:                  Annika Holmberg

Viceordförande:           Bodil Bäckman

Sekreterare:                 Viola Malmberg

Kassör:                          Carita Bäckman

Medlemmar:                Lars-Johan Frondén, Peter Larsén, Kristina Lindfors,  Rita Törnqvist

Ersättare:                     Andreas Wiik

Verksamhetsgranskare:Hans Widell och Susanne Ståhlström
– ersättare:                       Hans Nyqvist och Alice Holmsten
Medlemsantal:             220 (252 år 2015) personer. I byarna finns ca 380 fast bosatta invånare

Det låter 60-talet

Tillsammans med Sångargillet i Lappträsk ordnades en fortsättning på femtiotalsfesten som hölls för två år sedan. Sångargillet uppträdde med sång, orkestern spelade dansmusik och Trio Tre Ljufva uppträdde med ljuva, men också med roliga, sånger. NOAK bjöd på välkomstdrink och mat i 60-tals anda, dvs. äppelvin, hotdog, öl och kaffe med fylld kaka. Som konferencier för kvällen fungerade Jan-Erik Slätis.

            

Spritstigen

Fyra Byar NOAK är glada över att Bygdegårdens hopps  motionssektion ordnat vandringar längs Spritstigen under året  och också en ny motionslåda sattes upp vid rastplatsen vid Olas  berg. Arbetet med att utveckla och förbättra stigen fortsätter. Årets Spritstigenevenemang var en teaterresa till Svartbäck där man uppförde en pjäs om förbudstiden.

Infoskylten

Infoskylten, som blev färdig under 2015, har satts upp vid Skinnarbyvägens korsning. Skylten är fäst på ett gammalt släp och ser bra ut då man närmar sig korsningen från Lovisahållet. Bilderna till skylten och dess utformning har gjorts av konstnär Pekka Tarkka från Lappträsk. Miniatyr av skylten finns på Bygdegården.

Övrigt

  • NOAK’s hemsida, www.noak.fi hålls uppdaterad.
  • På NOAK facebook informeras om evenemang och annat aktuellt. Också ungdomsföreningens facebooksida Hommansby forum används som marknadsförings- och informationskanal
  • Urklipp till föreningens klippbok har också samlats i mån av möjlighet.
  • Föreningen har uppvaktat de bybor som fyllt jämna år från 50 år uppåt.
  • Pekka Tarkka har utformat ett eget gratulationskort åt NOAK som används vid uppvaktningar. Samtidigt beställdes också ett ”neutralt” kort för andra användningsbehov.

Bidrag

Fyra Byar NOAK har beviljats bidrag av:

  • Svenska kulturfonden 2500€ och Lovisa stad 300€.

Verksamhet 2016

5.1          Styrelsens julfest på Restaurang Bella.

16.1          Uppdatering av säkerhetsplanen.

9.2           Säkerhetkväll i Borgå, En säker vardag: Noak berättade om tillkomsten av sin säkerhetsplan(AH, VM). Inslag om NOAKs del senare i TV-Nytt.

12.3          Teaterresa till Fallåker, She loves me. 24 personer.

31.3          Årsmöte på Bygdegården

26.4          Vägstädning, NOAK bjöd på korv och dricka

5.5            Motionslådan vid rastplatsen vid Olas berg invigdes i samband med en vandring längs Spritstigen. Organisatör Bygdegårdens Hopp.

21.5          Bord på Hommansby uf:s torgdag (böckerna)

10.7          Teaterresa till The Sound of Music på Raseborg. 20 personer.

18.9          Pjäsen Pirtua, Pirtua på Svedebo i Mogenpört. 12 personer.

16.10        Info om vedeldning på Bygdegården, föredragshållare Martin Häggman. 60 personer.

2.12          Styrelsens glöggfest på Bygdegården.

5.11          Det låter 60-talet på Bygdegården. 70 personer.

6.12          Försäljning av boken på ungdomsföreningens julbasar

11.12        Uppvaktning med anledning av Bygdegårdens Hopps 70-års jubileum (VM). Uppvaktades med tavlan av skidstugan målad av Pekka Tarkka.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tavastby 15.2.2017, Styrelsen