Verksamhet

På årsmötet 31.3.2016 återvaldes Annika Holmberg som ordförande för Fyra Byar NOAK. Även de övriga styrelsemedlemmarna återvaldes och som viceordförande fortsätter Bodil Bäckman, om kassör Carita Bäckman och som sekreterare Viola Malmberg. Övriga styrelsemedlemmar: Lasse Frondén, Peter Larsén, Kristina Lindfors och Rita Törnqvist. Ersättare: Andreas Wiik.

20150606_123234