BH Motionsinfo

MOTIONSSEKTIONEN INFORMERAR 

  • 7.5.2017 MOTIONSVANDRING I HOMMANSBY- OCH TAVASTBYSKOGARNA. START FRÅN BYGDEGÅRDEN KL. 10.00. EGEN MATSÄCK MED. 

 

  • 21.5.2017 MOTIONSVANDRING TILLSAMMANS MED NOAK LÄNGS SPRITSTIGEN. START FRÅN KUCKUBACKEN KL. 10.00. EVENTUELLT INVIGNING AV MOTIONSLÅDA NR 18. 

 

  • UNDER PERIODEN 1.6. – 15.8.2017 ANORDNAS EN MOTIONSKAMPANJ. GÅ ELLER CYKLA TILL MOTIONSLÅDORNA. SKRIV DITT NAMN I LÅDANS HÄFTE. BLAND ALLA DE PERSONER SOM ANTECKNAT SINA NAMN I SAMTLIGA MOTIONSLÅDORS HÄFTEN UNDER PERIODEN UTLOTTAS ETT KÖPKORT Á 50,- € OCH TRE TRÖSTEPRIS. KARTA ÖVER LÅDORNAS PLACERINGAR FINNS PÅ ANSLAGSTAVLAN VID BYGDEGÅRDEN. 

 

  • TILL HÖSTENS VANDRINGAR ÅTERKOMMER VI

    FÖRFRÅGNINGAR 040 7250 882